Grace Models COPYRIGHT 2016. ALL RIGHTS RESERVED.

Fotograf

Grace Models bën diferencën dhe vjen duke ofruar këtë kurs me qellim për të formuar fotograf të cilët diferencojnë me detajet që mësohen vetëm në Grace Models.

Kursi është i bazuar në masë të madhe në punë praktike. Puna, të cilën studentët e bëjnë në bashkëpunim me trajnuesin do të diskutohet dhe përmirësohet në klasë.

Orët do të mbahen në klasë, studio fotografie dhe në ambient të hapur ose të mbyllur jashtë klasës – terrene të ndryshme.

Disa nga gjerat, për të cilat do të mësohet në kurs janë ekspozimi, kompozimi, ndricimi në studio , ndricimi në ambient të hapur, mënyra si të drejtohen njerëzit kur i ke si model fotografimi, post-produksion i fotografisë në photoshop. Lloji i fotografive do të përfshijë fotografitë dokumentare, fashion dhe portrete.

Studentët mund të përdorin të gjitha pajisjet për të praktikuar mësimet që i mësojnë gjatë kursit. Studio profesionale për fotografi është e pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme që duhen për kursin.

Top